Рекламация

Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта. Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яви кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия.

            Ние ще извършим едно от следните действия, ако рекламацията Ви е основателна:

•    безплатно ще ремонтираме продукта;

•    безплатно ще заменим продукта Ви с нов от същия вид, притежаващ същите характеристики, ако ремонтирането не е оправдано заради стойността на ремонта или по друга причина;

•    ще Ви предоставим отстъпка от цената на стоката, ако пожелаете такава и горепосочените действия не са подходящи;

•    ще Ви предложим закупуване на сходен продукт, ако не е налице възможност за ремонт на вашия поради липса на наличност; в случай на разлика в цената – ще ви информираме своевременно;

            Ще ви информираме в 30-дневен срок за статуса на вашата рекламация. 

НЕОСНОВАТЕЛНОСТ НА РЕКЛАМАЦИЯТА:

            В определени случаи можем да приемем рекламацията Ви за неоснователна, за което ще бъдете своевременно информирани от Вас. Такъв може да бъде случай, при който: 

•    Отклонението е несъществено;

•    Рекламацията касае продукт, който не е закупен от сайта (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

•    Рекламацията е предявена след изтичане на срок от 24 месеца от закупуване на стоката

•    Не сте ни предоставили всичко необходимо (документи, аксесоари, компоненти към поръчката,);

- Извършили сте ремонт или опит за ремонт или модификация и това се е случило без нашето знание и съгласие, в противоречие с нашите Общи условия;

- Дефектът е причинен от щети, причинени от вода.

- Върнали сте продуктът в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира неполагане на дължима грижа, неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по Ваша вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане, скъсване, намокряне и други щети);